Entr’acte (de; -s of –n) 1 pauze
tussen twee bedrijven 2
in de pauze gespeeld tussenstuk (muziek of toneel)

"Gras groeit niet door er aan te trekken"

"Dat was eigenlijk niet eens de intentie van mijn gesprek"