Praktische informatie

Zoals het doorwerken van een grote verandering van “het even niet weten” of van een verlies zéér persoonlijk is, zo op de persoon afgestemd is de begeleiding ervan. Alvorens een begeleiding te starten, vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek geven u en Peter vorm aan de te volgen begeleiding. Bij groepswerk of bij trainingen in company, zal na overleg een programma worden opgesteld.